SlikaObavještavaju svi zainteresirani subjekti za prodaju i / ili zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH da dana 22. listopada 2010. godine u vremenu od 12,00 do 16,00 sati prisustvuju predavanju na ovu temu, na kojem će moći dobiti potpuni uvid u svu potrebnu dokumentaciju za prodaju i zakup i tražiti eventualna pojašnjenja postupka prijava na natječaje.

Predavanje će se održati u Općinskoj vjećnici, školska 22, Kloštar Ivanić.