SlikaOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 12.10.2010. godine donijelo je odluku o suglasnosti na prijedlog Odluke o sudjelovanju korisnika (roditelj/staratelj) u cijeni Programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

I.

Općinsko vijeće razmatralo je prijedlog Odluke o sudjelovanju korisnika (roditelja/staratelja) u cijeni Programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće, Klasa: 601-02/10-18-135, Ur. Broj: 238-14-78-10-01 dana 08.09.2010. godine.
Prijedlogom Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće – u toč. I. alineja 3, utvrđuje se da bi korisnik (roditelj/staratelj) u Programu predškole u trajanju 250 sati mjesečno – sudjelovao s iznosom 160,00 kn mjesečno.

Općinsko vijeće predlaže da se Program predškole u trajanju 250 sati mjesečno, u iznosu 160,00 kn po djetetu, a za 36-ero djece upisanih u Program predškole u pedagoškoj godini 2010/2011., u cijelosti financira iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić.
Shodno ovom prijedlogu Općinskog vijeća, briše se alineja 3 u toč. I. prijedloga Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića proljeće.

II.

Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o sudjelovanju korisnika (roditelj/staratelj) u cijeni Programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Klasa: 601-02/10-18-135, Ur. Broj: 238/14-78-10-01 od 08.09.2010. godine, s izmjenom u toč. I.- alineja 3 briše se.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.