4. Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu Prostorno planske studije stambenog naselja u Kloštar Ivaniću

5. Rješenje o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja

6. Odluka načelnika o prihvatu ponude i izdvajanju financijskih sredstava

7. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za podmirenje naknade za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu Tarno

8. Zaključak o ustupu asfaltne površine ASK Auto klub

9. Zaključak o suglasnosti na odabir izvođača za radove na sanaciji ulične plinske mreže u čemerničkoj ulici u Kloštar Ivaniću

10. Odluka o isplati financijskih sredstava

11. Odluka o povratu uplaćene jamčevine na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

12. Odluka o poništenju prostornog postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu prostorno planske studije

13. Odluka o ponovnom provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu prostorno planske studije

14. Odluka o organizaciji "Tamburijade"

15. Prijedlog nadopune odluke o uključivanju u lokalnu akcijsku grupu (LAG) radnog naziva "LAG Moslavina"

16. Odluka o isplati financijskih sredstava povodom Svjetskog dana starijih osoba

17. Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić

18. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

19. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru

20. Odluka o isplati vatrogasnih postrojbi

21. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za stručni nadzor nad provedbom obvezne preventivne deratizacije u 2011. godini - proljetna akcija

22. Odluka o hitnom postupanju za odabir izvođača radova na sanaciji ulične i plinske mreže u Cvjetnoj ulici u Kloštar Ivaniću

23. Odluka o isplati financijskih sredstava za provedene izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

24. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi

25. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb