SlikaNa temelju članka 38 Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić konstatira da je došlo do pogreške u sastavljanju Zaključka o poslovanju IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad, na 23. sjednici Općinskog vijeća, jer se Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić nije izjasnilo potrebnom većinom „ZA“ kojom bi Zaključak bio donesen.

Slijedom ustanovljenog izvršiti će se objava u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Vlahović, dipl. ing.