SlikaOPćINA KLOšTAR IVANIć

daje slijedeću
OBAVIJEST

 

Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se kao odabranim distributerima za jesensku sjetvu u 2011. g. radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala – mogu obratiti trgovačkim društvima:

1. JAKOPOVIć d.o.o. i

2. AGROSIM d.o.o.,
u svim njihovim trgovinama poljoprivrednog repromaterijala.

Općina Kloštar Ivanić putem ovlaštenih distributera omogućuje nabavu sjemenskog materijala: pšenice, ozimog ječma, tritikale, ozime zobi i trava.

a također i:
- umjetnih gnojiva i
- sredstava za zaštitu bilja.
Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 7.000,00 kn.

Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.

 

ZAINTERESIRANA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA MOGU REALIZIRATI KREDITIRANJE NA NAčIN DA NAJKASNIJE DO 26. LISTOPADA 2011. g. IZVRšE PREDBILJEŽBE U SVIM TRGOVINAMA JAKOPOVIć d.o.o. Kloštar Ivanić i AGROSIM d.o.o. Ivanić Grad.

Potrebne informacije mogu se dobiti na tel:
JAKOPOVIć – 2892-515, 2892 - 200

AGROSIM – 2881-757, 098/492-884