SlikaOPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Komisija za dodjelu stipendija

O B A V I J E S T

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli zahtjeve za stipendiranje u školskoj godini 2011/12., da je objavljena LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUćOJ šKOLSKOJ GODINI.

Liste kandidata za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 6 učeničkih i 6 studentskih stipendija.

KANDIDATI MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR KOMISIJI ZA DODJELU STIPENDIJA, U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUčNO

11. studenog 2011. do 11,00 SATI.
Predsjednik

Komisije za dodjelu stipendija:

Dražen Božić, v.r.