Općina Kloštar Ivanić pokreće postupak nabave izvođača radova na izgradnji sustava
odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u ulici kralja Tomislava i naselju
ščapovec koji će se financirati iz IPARD programa

Slika

Informacije o natječaju na hrvatskom jeziku

Informacije o natječaju na engleskom jeziku