Slika Temeljem članka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.09.2012. g. donosi

 

O D L U K U

o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika

i studenata u školskoj godini 2012/2013.

Razmatra se potreba stipendiranja redovnih učenika i studenata u školskoj godini 2012/2013. koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić, a u okviru sredstava osiguranih Proračunom Općine Kloštar Ivanić.

U školskoj godini 2012/2013. stipendirati će se osam redovnih učenika srednjih škola i osam redovnih studenata viših škola i fakulteta.

Utvrđuje se iznos mjesečne stipendije:

- - - Za učenike srednjih škola – 350,00 kn,

- - - Za studente viših škola i fakulteta – 500,00 kn.

 

Opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendija propisani su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić.

Stipendije se dodjeljuju na temelju odluke Općinskog vijeća i provedenog javnog natječaja.

 

OPćINA KLOšTAR IVANIć

Načelnik

Zlatko Golubić, dipl. oec.