SlikaObavještavaju se učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić da je Općina Kloštar Ivanić raspisala natječaj za dodjelu stipendija u školskoj godini 2012/2013.

Uvjeti za sudjelovanje na natječaju za dodjelu stipendija, socijalni status, obavezni prilozi uz prijavu za dodjelu stipendije, iznos za dodjelu stipendije kao i rok za podnošenje prijava nalaze se u privitku ove obavijesti te na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, školska 22, Kloštar Ivanić i Trgu Sv. Ivana

NATJEčAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA šKOLSKU GODINU 2012/2013

PRILOZI PRIJAVI ZA NATJEčAJ ZA DODJELU STIPENDIJE