Temeljem clanka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011) i clanka 56. Statuta Opcine Kloštar Ivanic ( Glasnik Zagrebacke županije broj 19/09), nacelnik Opcine Kloštar Ivanic dana 17. kolovoza 2012. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012.GODINU