1. za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2012.godini

(temeljem županove Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvitku Zagrebačke županije u 2012. („Glasnik Zagrebačke županije“ 04/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvitku Zagrebačke županije u 2012. Godini („Glasnik Zagrebačke županije“ 18/12 i 26/12).

 

2. za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Zagrebačke županije u 2012. godini

(temeljem županove Odluke o potporama kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ 04/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Zagrebačke županije u 2012.godini (Glasnik Zagrebačke županije“ 26/12).

 

Naprijed navedene Odluke, kao i izmjene navedenih odluka, te natječaji objavljeni su na internet stranici Zagrebačke županije (www. zagrebacka-zupanija.hr / NATJECAJI I JAVNI POZIVI / Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i poljoprivredu), također i na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić.