Slika Predstavljanje Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“

 

U petak, 26. listopada 2012. godine u Gradskoj vijećnici grada čazme održana je 4. Sjednica UO LAG-a "Moslavina" na kojoj je usvojena Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a "Moslavina". Ista je poslije Sjednice na Konferenciji za novinare prezentirana medijima. LRS prezentirao je predsjednik LAG-a, Davor Žmegač. Predsjednik je predstavio logotip, kartu, slogan i viziju LAG-a Moslavina te se osvrnuo na značajke LAG područja.

 

LAG „Moslavina“ zauzima površinu od 1.787 km2, koja se proteže preko tri županije: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke, a obuhvaća 12 JLS (čazma, Dubrava, Garešnica, Hercegovac, Ivanić-Grad, Kloštar-Ivanić, Križ, Kutina, Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i Velika Trnovitica). Za slogan LAG-a namjerava se upotrebljavati već prepoznatljivi slogan „Moslavina – potpuno iznenađenje!“, dok vizija LAG-a vidi Moslavinu kao područje očuvane kulturne baštine, razvijenog gospodarstva temeljenog na održivom korištenju prirodnih resursa, aktivnom turizmu i proizvodnji autohtonih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Moslavina - multikulturalna zajednica sretnih i dugovječnih stanovnika.

SlikaPredsjednik LAG-a, Davor Žmegač je istaknuo: „Moslavina kao regija je teritorijalno-političkim ustrojem Republike Hrvatske podijeljena između tri županije i to Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke. No, unatoč takvim zakonskim rješenjima Moslavina je zadržala svoj identitet kao skup ljudi, poslova i običaja koji na određenom prostoru, koji karakterizira Moslavačka gora okružena pripadajućim rijekama i Lonjskim poljem, imaju zajedničku povijest, običaje, kulturu i okosnicu gospodarskih djelatnosti. Upravo na tim temeljima osnovan je i LAG Moslavina koji unutar postojećeg teritorijalnog ustroja vidi značajnu šansu da međusobnom suradnjom dugoročno utječe na povećanje standarda i kvalitete život svih građana Moslavine, a pogotovo onih u ruralnim dijelovima."

Prioritetni dugoročni ciljevi LAG-a „Moslavina“ su:

- razvoj konkurentnosti i učinkovito upravljanje razvojnim resursima,

- razvoj ruralne infrastrukture te ruralnih gospodarskih i ekonomskih aktivnosti,

- unapređenje društvene infrastrukture i poboljšanje kvalitete života i

- zaštita i vrednovanje prirodne i kulturne baštine te očuvanje okoliša.

Ti se ciljevi namjeravaju provoditi kroz aktivnosti kojima je namjera: razmjena iskustava i transfera znanja, efikasnije korištenje postojećih potencijala, povećanje broja krajnjih korisnika javnih potpora, jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, pripremu LAG područja za korištenje strukturnih fondova te razvoj infrastrukturnih, kulturnih, gospodarskih, socijalnih i društvenih programa.

Slika Pojedinačne inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u manjim sredinama, jer im nedostaje potpora, razumijevanje i povjerenje zajednice. Zato se LAG "Moslavina" bazira na povezivanju, suradnji i uspostavljanju partnerstva koji su ključni za uspješan razvoj svake zajednice pa tako i Moslavine.

 

LAG