SlikaObavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stipendija u školskoj godini 2012/13., da je objavljen PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA UčENIKE I STUDENTE U TEKUćOJ šKOLSKOJ GODINI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija oglašen je na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22 i objavljen na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 8 učeničkih i 8 studentskih stipendija

NA PRIJEDLOG LISTE KANDIDATI MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR OPćINSKOM NAčELNIKU OPćINE KLOšTAR IVANIć, U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUčNO 14. STUDENOG 2012. g. do 15,00 SATI

Opširnije

Prijedlog liste kandidata - stipendiranje studenata

Prijedlog liste kandidata - stipendiranje učenika

Prijedlog liste kandidata - stipendiranje učenika