Slika Na temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 17.09.2012. godine donosi

 

 

O D L U K U

o subvencioniranju troškova prijevoza željeznicom i autobusom

studentima s područja Općine Kloštar Ivanić

Slika

 

OPćINA KLOšTAR IVANIć daje slijedeću

OBAVIJEST

 

Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se kao odabranom distributeru za jesensku sjetvu u 2012. g. radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala – mogu obratiti trgovačkom društvu:

Slika

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 03.09.2012. godine, Klasa: 320-01/12-01-13, Ur. br. 238/14-02/01-12-01, raspisuje se

 
N A T J E č A J
za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

Slika II. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini možete pogledati ovdje.

SlikaII. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini možete pogledati ovdje.

SlikaO rebalansu za 2012. godinu i prijedlogu projekcije za 2013. - 2014. godinu možete pročitati ovdje

O projekciji rebalansa za 2012. godinu i prijedlogu projekcije za 2013. - 2014. godinu možete pročitati ovdje

Slika Predmet: OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA NA
ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž 3074, U CENTRU KLOšTAR IVANIćA ZA
DAN 15.08.2012.G.

{slika}I. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu možete pogledati ovdje.

SlikaDana 05. kolovoza povodom Dana domovinske zahvalnosti u
Parku hrvatskih branitelja u Kloštar Ivaniću – kod spomen obilježja
položiti će se vijenac u čast poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
 
Pozivaju se roditelji, odnosno članovi obitelji poginulih i nestalih
hrvatskih branitelja da dana 05. kolovoza u 11:00 sati prisustvuju ovom svečanom činu.

Slika Udruga orača Zagrebačke županije u suradnji s Poljoprivrednom savjetodavnom službom, Upravnim odjelom za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije i Općinom Kloštar Ivanić organizira X. Natjecanje orača Zagrebačke županije, koje će se dana 28. srpnja 2012. g. održati na području Općine Kloštar Ivanić – u naselju Križci, na parceli u vlasništvu g. Stjepana Lopec iz Križci 25 („Kriško polje“), domaćina natjecanja.

Stranica 9 od 39