OPćINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPćINE KLOšTAR IVANIć

Na temelju članka 53. točka 5 i članka 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić donosi:

RJEšENJE

O ODREđIVANJU BIRAčKIH MJESTA