Slika

Ljekarna u Kloštar Ivanić prema istraživanijima raznih autora spada među najstarije u Hrvatskoj, treća u sjevernoj Hrvatskoj poslije ljekarni u Zagrebu na Kamenitim vratima 1355. i Opatovini 1580.

Prema istraživanjima mr. ph Dragutina šipuša osnovana je 1670.u franjevačkom samostanu.U različitim okolnostima ljekarničke djelatnosti odvijale su se unutar franjevačkog samostana,a obavljali su ih braća ranarnici.

U 19. stoljeću sve ljekarne na području Austro-Ugarske morali su voditi profesionalci tako da su vlasnici ostali franjevci,ali su poslove morali voditi providnici profesionalci. Poslije 1811. ljekarna je premještena u zgradu izvan zidina samostana uz sjeverni samostanski zid. U jednom dijelu zgrade bila je ljekarna i labaratorij, a u drugom stan za ljekarnike providnike.

Otada ljekarna postaje javna iako su braća franjevci, a kasnije providnici oduvijek pružali pomoć stanovništvu. Poznata su imena tridesetak ljekarnika koji su vodili ljekarnu kao zakupnici do 1931., kada je od Provincije Sv. ćirila i Metoda kupio mr. ph Drago šipuš koji je ljekarnu vodio kao privatni vlasnik do 1949. kad je prema zakonu o otkupu ljekarni postala Narodna ljekarna,a magistar šipuš je vodio do umirovljenja 1966.

Uvrijeme rata ljekarna je zatvorena od 1943-1946.1952. postala zdravstvena ustanova sa samostalnim financiranjem, a 1962. integrirana je sa Domom zdravlja u Ivanić Gradu.

Kao ostavština danas postoji zgrada izgrađena oko 1914. smještena na šetalištu (Promenada).Dio najvrijednijeg inventara stare ljekarne akvarij,herbarij,knjižnica te lječnički pribor iz 18 i 19 stoljeća sačuvan je u samostanu.