novac za drva

Radi isplate financijskih sredstava, pozivaju se svi korisnici koji primaju pomoć za podmirenje troškova ogrjeva da se jave u Općinu Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat, soba br. 7.
Sa sobom je potrebno ponesti osobnu iskaznicu zbog potrebe utvrđivanja identiteta.

Popis korisnika koji su ostvarili pravo na jednokratnu pomoć za ogrjev u 2013. godini nalazi se prilogu (pdf-dokument).