kreditiranjeObavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se mogu obratiti trgovačkom društvu JAKOPOVIĆ d.o.o. kao odabranom distributeru u jesenskoj sezoni 2013. godine radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala.

Kreditirat će se repromaterijal:

  • sjemenski materijal: pšenica, ječam, zob, tritikale i ostale sjemenske robe po interesu poljoprivrednika,
  • umjetnih gnojiva
  • sredstava za zaštitu bilja

Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 7.000,00 kn.

Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, i to samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.