Obavještavaju se građani Općine Kloštar Ivanić da Dimnjačarski obrt  "Snježana" vrši redovan pregled dimnjaka.

U periodu od 25.11. - 25.12.2013. neće se naplaćivati dolazak, već samo čišćenje prema važećem cijeniku.
 

KONTAKTI:
Josip Fabijanić:  091 / 9259 - 595 - Dimnjačar
Slavko Jambrešić: 091 / 6050 - 007 - Vlasnik obrta