Općinski načelnik razmotrio je Zapisnik Socijalnog vijeća od 11.12.2013. g. po zahtjevima za odobrenje jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, zamolbama za oslobođenje od plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu za 2013. g. te odlučio kako slijedi:

1. Prihvaćaju se zamolbe za oslobođenje od plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu za 2013. g. za 33 obveznika koji su korisnici stalne pomoći za podmirenje troškova stanovanja Centra za soc. skrb, obveznika starijih od 65 godina ili onih obveznika koji su u teškim socijalnim prilikama, u ukupnom iznosu od 8.379,62 kune te će se isti iznos zaduženja za komunalnu naknadu za 2013. godinu namiriti iz Proračunske stavke: 37212 „Novčane pomoći pojedincima i obiteljima“. 

Opširnije.(pdf - dokument)