Općina Kloštar Ivanić zajedno sa Gradom - Ivanić Gradom i Općinom Križ dana 30.12.2013. sklopila je ugovor o sufinanciranju programa hitne medicine sa Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.godine.

Prema kojem  sve tri jedinice lokalne samouprave sudjeluju u sufinanciranju jednog tima koji čini: 1 doktor medicine , 1 medicinska sestra/medicinski tehničar i  1 vozač.