Bespovratna sredstava za investicije za nabavu nove računalne opreme, softvera, softver licence za mikro, mala i srednja poduzeća sa kojima možete sufinancirati minimalnu investiciju od 200.000 HRK. (prijave se zaprimaju od 22.04.2014). Saznajte više