• Sastanak odbora za šport koji će se održati dana 06.05.2014.(utorak) s početkom u 15,30 sati u prostorijama općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. Opširnije (pdf - dokument)
  • Sastanak odbora za financije i proračun  koji će se održati dana 05.05.2014.  (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. Opširnije (pdf - dokument) 
  • Sastanak odbora za turizam i kulturu, koji će se održati dana 05.05.2014. (ponedjeljak) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat, Školska 22.​ Opširnije (pdf - dokument)