Rješenja o imenovanju biračkih odbora na području Općine Kloštar Ivanić za Europski parlament 25.05.2014.