Načelnik Općine Kloštar Ivanić gosp. Željko Filipović je sklopio Memorandum o razumijevanju sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te slijedom toga objavljujemo dokumentaciju za nadmetanje Isporuka instalacija kanalizacijskog sustava za Općinu Kloštar Ivanić u ulici Kralja Tomislava i naselju Šćapovec sa uređajem za biološko pročišćavanje. Dokumentacija je dostupna u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Sukladno zaprimljenim pitanjima i izmjenama koje su se dogodile u dokumentaciji za nadmetanje pomiče se rok za otvaranje ponuda na 11.06.2014 g. u 12.00 sati.