JAVNA RASPRAVA NA NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE

Javna rasprava na nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2014. – 2020. godine održati će se 28. svibnja 2014. (srijeda) u 18,00 sati u sali u Pučkom domu Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana.Opširnije (pdf - dokument)

 

JAVNU PREZENTACIJU NA PISMO NAMJERE O POSLOVNOJ SURADNJI

IZGRADNJA REKREACIJSKOG CENTRA NA LOKACIJI „STARA CIGLANA“ KLOŠTAR IVANIĆ

 

Prezentaciju će održati g. Luka Iličić direktor poduzeća LUI d.o.o. Bjelovar dana 28.05.2014. u sali Pučkog doma Kloštar Ivanić u 19,00 sati, odnosno po završetku prezentacije Plana gospodarenja otpadom.Opširnije (pdf - dokument)