III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 09.06.2014. do 16.06.2014.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izloženi na uvid u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić;  svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u zgradi Općine u Kloštar Ivaniću 12.06.2014. s početkom u 10.00 sati. Opširnije (pdf - dokument)