Na temelju Odluke Općine Kloštar Ivanić, te Plana i Programa trgovačkog društva “ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA“ d.o.o. Čazma za 2014.godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

 

PLANU DERATIZACIJE

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

  • 9. lipanj 2014 - Stara Marča, Obreška donja i Obreška gornja
  • 10. lipanj 2014. - Bešlinec, Čemernica I Križci
  • 11.  lipanj 2014 - Sobočani i Predavec 
  • 12.  lipanj 2014 - Šćapovec, Lipovec i Kloštar Ivanić
  • 13.  lipanj 2014 - Kloštar Ivanić
  • 14.  lipanj 2014 - Kloštar Ivanić

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 8,30 sati, a u slučaju lošijeg vremena prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.