Sastanak Socijalnog vijeća, koji će se održati dana 12.06.2014. g. ( ČETVRTAK ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.