Škarda - sanitarna zaštita d.o.o Čazma vršiti će tretiranje komaraca (LARVACIDNO i ADULTCIDNO) u Općini Kloštar Ivanić sa pripadajućim naseljima dana 24. lipnja 2014.g. u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swingfoog. Insekticidi su neznatno opasni za čovjeka i njegovu okoliknu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.