Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obavijestilo nas je da je otvorena javna rasprava o nacrtu Strategije prometnog razvoja RH 2014. – 2030. i Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja RH 2014. – 2030. Javna rasprava otvorena je do 27. srpnja 2014. a oba dokumenta možete pronaći na adresi: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=8843.

S poštovanjem,

 

M. Ivanović