Odluka o imenovanju zamjenika člana Skupštine – predstavnika Općine Kloštar Ivanić  u Lokalnoj akcijskoj grupi Moslavina.

 

( pdf - dokument )