Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je četiri nova natječaja iz sektora energetike, a koji se odnose na:
– sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada,
– sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama.
– sufinanciranje energetskog pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada,
– financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama.

Višestambena zgrada je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96 do 143/12) te Uredbom o održavanju zgrada (NN broj 64/97).

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada, koji su u svojstvu krajnjih korisnika.

Detaljnje informacije, tekstove natječaja, upute za prijavitelje i potrebne obrasce možete pronaći na http://fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U TURISTIČKOM SEKTORU.
Predmet poziva je dodjela sredstava za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.
Postojeća građevina je građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovrajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) i svaka druga građevina koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.
Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije i građevine u kojima je manje od 50% podne površine namijenjeno poslovnoj i/ili uslužnoj djelatnosti nisu predmet ovog Poziva.

Opravdani troškovi projekta su stručni nadzor, nabava, ugradnja, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava za proizvodnju energije, odnosno dijelovi sustava:
-električne, iz energije sunca (fotonaponski pretvarači),
-toplinske i/ili rashladne, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s:
-toplinskim sunčanim kolektorima,
-kotlovi na biomasu (peleti, briketi, drvnu sječku) ili pirolitički kotlovi na biomasu,
-dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase: zrak-voda, voda-voda i zemlja-voda.

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti:
1. trgovačka društva,
2. zadruge,
3. trgovci pojedinci,
4. fizičke osobe (obrtnici),
5. obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG),
6. fizičke osobe (građani).

Detaljnje informacije, tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i potrebne obrasce možete pronaći na

http://fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Saziva se sastanak Odbora za financije i Proračun, koji će se održati dana 03.02.2015.g. (UTORAK) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat.,Školska 22.

Saziv - pdf

Usvaja se prijedlog Fonda za poljoprivredu po Zapisniku od 21.01.2015. god. da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za  proljetnu sjetvu u 2015. godini, slijedećih kultura:

-     kukuruz

-ječam

-zob

-soja

-djetelinsko-travne smjese.

( zaključak - pdf )

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

ŠKOLSKA 22

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

 

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA –

UDRUGAMA S PODRUČJA OPĆINE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

O b a v i j e s t

 

Obavještavaju se sve neprofitne organizacije-udruge s područja Općine Kloštar Ivanić, da će se dana 28.01.2015. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Pučkom domu u Kloštar Ivaniću, Trg Svetog Ivana bb, održati predavanje na temu „IZMJENE U ZAKONU O UDRUGAMA“, koje će održati ovlašteni predavač poduzeća  „EKOVET“ d.o.o.

Molimo sve Udruge da njihovi predstavnici svakako  prisustvuju predavanju kako bi se na vrijeme upoznali sa novim zakonskim obvezama koje su dužni provoditi.

Predavanje za Udruge je besplatno.

 

 

N a č e l n i k:

Željko Filipović  v.r.  

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja, koji će se održati dana 23.01.2015. g.( PETAK ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22.  

( pdf - dokument )

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 21.01.2015. g. ( SRIJEDA ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22.

( pdf - dokument ) 

Tablica plana prijma na stručno osposobljavanje u jedisntveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2015.g.                                          

Tablica 1 - pdf.

Stranica 106 od 133