Obavještavamo sve  koji su zainteresirani za rad u biračkim odborima na području Općine Kloštar Ivanić na predstojećim izborima za predsjednika Republike Hrvatske, da mogu predati svoju prijavu u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat, u za to predviđenu kutiju, u razdoblju od 09.12.2014. do 17.12.2014. godine u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić podsjeća na odredbe članka 20. Zakona o izboru predsjednika RH koje određuju da: – član biračkog odbora kao i zamjenik člana može biti samo osoba koja ima biračko pravo te – da članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Obrazac prijave nalazi se ovdje i u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.  

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 

Kloštar Ivanić, 05.12.2014.

 

O B A V I J E S T   U M I R O V L J E N I C I M A

 

I    N E Z A P O S L E N I M A

 

Umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić i primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn – uključivo sva mirovinska primanja navedena na odresku o isplati mirovine, isplaćivati će se božićnica u iznosu 100,00 kn.

 

Nezaposlenim osobama koje imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić, koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostave Ivanić Grad do 30. Studenog 2014. godine i koje nisu primatelji novčane naknade isplaćivati će se božićnica u iznosu 100,00 kn.

 

Božićnice će se isplaćivati od 08.12. (ponedjeljak) do 19.12. (petak), radnim danom, u vremenu od 8:00 – 14:00 sati – u upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat, soba br. 7.

 

Umirovljenici su obvezni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine iz prethodnog mjeseca, te će potpisati izjavu da je to jedini redoviti izvor prihoda.

 

Nezaposlene osobe obvezne su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostava Ivanić Grad.

 

 

Raspisan natječaj “Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, koja je akreditirana kao provedbeno tijelo, odnosno Provoditelj Programa za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, financiranog iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA/NG), raspisala je natječaj “Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici” za prijavu građanskih akcija u lokalnim zajednicama.

Natječaj je otvoren za prijave udruga i zaklada koje nisu osnovane od strane javnih institucija, registriranih u Republici Hrvatskoj.

Ovim natječajem može biti odobreno do 30 građanskih akcija, a visina financijske podrške koja može biti odobrena je od 15.000,00 do 30.000,00 kn po akciji.

Rok za prijavu je 14. siječnja 2015. godine.

Opširnije

Vlada Republike Hrvatske je dana 20.studenoga 2014.godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 21.11.2014. godine donosi rješenje o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

( pdf - dokument )

Temeljem članka 9. st. 1. t. 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 149/09, 127/10, 50/12,120/12 i 148/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.11.2014. g. predlaže program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2015.g.

( pdf - dokument )

Pučko otvoreno učilište Ivanić Grad i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH pozivaju sve zainteresirane na prezentaciju i tribinu mjera poticanja zapošljavanja, u utorak 02.12.2014.g, u 18:30.

( pdf - dokument )

Mandatna komisija izvješćuje da je DRAŽEN BOŽIĆ iz Kloštar Ivanića, Ščapovec 52, izabran s kandidacijske liste HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS sukladno odredbama članka 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) i članka 35. stavak 5. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13) podnio pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić za mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, iz osobnih razloga.

.pdf

 
 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

-prekid distribucije vode-

Ispričavamo se potrošačima zbog cjelodnevnog prekida isporuke vode na određenim djelovima distributivne mreže Vodoopskrbe i  odvodnje Ivanić-Grad .

Unutar 24 sata dogodila su se dva velika puknuća na tlačnim cjevovodima koji su u vlasništvu INA d.d. i putem kojih se doprema voda do našeg distributivnog sustava. Nakon otklanjanja prvog puknuća između vodocrpilišta Prerovec i vodne stanice Dubrovčak koje je sanirano u 17 sati 17.11.2014.,a tijekom kojeg su potrošači imali vodu jer je u vodospremi Sobočani bio određeni nivo vode s kojim smo pokrivali distributivne potrebe. Nakon  puštanja sustava u pogon, događa se drugo puknuće na lokaciji između vodne stanice Dubrovčak i prepumpne stanice Etan što je izazvalo prekid u distribuciji jer više nije bilo dovoljnih zaliha u vodospremi Sobočani.

Pošto je cjevovod u vlasništvu Ina d.d. koja i izvodi građevinske radove odlučeno je da se popravak zbog otežanih uvjeta pristupa mehanizacije i ljudstva na terenu nastavlja u ranim jutarnjim satima tj. oko 6 h ujutro 18.11.2014.  Radovi na sanaciji su završili oko 15 sati te je nakon toga pušten cjevovod u pogon, odnosno počela se puniti vodosprema Sobočani, a nakon čega je puštena i voda prema potrošačima.

Pošto je potrebno određeno vrijeme da se distributivni sustav napuni vodom, tj određenim tlakom potrebnim za normalno funkcioniranje, neki potrošači su dobili vodu tek u kasnim večernjim satima.

 

Još jednom se ispričavamo te vam se zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD

 

                                                                                                                             Direktor:

 

                                                                                                                             Vjekoslav Broz dipl.oec.

DANA 18.11. 2014. GODINE (UTORAK) U 12,10 SATI U PARKU HRVATSKIH BRANITELJA U KLOŠTRU IVANIĆU, NA SPOMEN OBILJEŽJU POGINULIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA,  UČENICI  VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE BRAĆE RADIĆA  U PRATNJI SVOJIH UČITELJA PALIT ĆE SVIJEĆE ZA POGINULE I NESTALE BRANITELJE U ČAST OBILJEŽAVANJA „DANA PADA VUKOVARA“.

Stranica 109 od 133