Puno radno vrijeme zaposlenih u Upravnom odjelu utvrđuje se u trajanju od 40 sati tjedno, raspoređenih u pet radnih dana i to kako slijedi : 

-   Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7,30 - 15,30 sati. Opširnije ( pdf - dokument)

„... nas je tu osam... znači već osam. Nije da nema nikog. Znači mi možemo već nešto pokrenut...Makar, ne moramo mi, sad ne znam šta, čudesa napravit, ali ne znam, recimo da potaknemo školu da, ne znam, staru odjeću koju imaju da prikupimo i odnesemo recimo u Nazorovu ili nekoj takvoj ustanovi ili nekoj djeci koja treba ili nešto...” (učenica srednje škole o volontiranju).Opširnije.

Prijavnica.

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, raspisuje natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2013/2014.

Natječaj

Obavijest studentima u svezi podnošenja prijava na javni natječaj za dodjelu javnih stipendija za 2014. godinu i upute starim korisnicima državne stipendije.Opširnije.

Dana 16.01.2014. god. (četvrtak) od 09 - 12 sati na Trgu sv. Ivana, trgovačko društvo " Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije" informirati će javnost i promovirat odvojeno sakupljanje otpada, koje će se uspostaviti u Ivanić- Gradu. Ovom promocijom informirat će se lokalno stanovništvo radi pravovremene informacije o odvojenom sakupljanju otpada.

Izložba malih životinja će biti u Pučkom domu Kloštar Ivanić 17. - 19.01.2014

OTVORENO ZA POSJETITELJE:

  • 17.01.2014. od 15 - 20 sati
  • 18.01.2014. od 08 - 20 sati
  • 19.01.2014. od 08 - 14 sati

Strateški plan Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)

Općina Kloštar Ivanić zajedno sa Gradom - Ivanić Gradom i Općinom Križ dana 30.12.2013. sklopila je ugovor o sufinanciranju programa hitne medicine sa Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.godine.

Prema kojem  sve tri jedinice lokalne samouprave sudjeluju u sufinanciranju jednog tima koji čini: 1 doktor medicine , 1 medicinska sestra/medicinski tehničar i  1 vozač.

Općinski načelnik razmotrio je Zapisnik Socijalnog vijeća od 11.12.2013. g. po zahtjevima za odobrenje jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, zamolbama za oslobođenje od plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu za 2013. g. te odlučio kako slijedi:

Stranica 110 od 120