Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu.
Mjere koje se sufinanciraju: 
A1. - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
A2. - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
A3. - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu
 
Javni poziv otvoren15.09.2021.

Više informacija možete pronaći ovdje

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 08.10.2021. g. (PETAK) s
početkom u 08:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska22.

D n e v n i r e d:

1. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2021. g. i donošenje Zaključka,
2. Rasprava o prijedlogu Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g. i donošenje Zaključka,
3. Razno.

Saziva se Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 05.10.2021. ( utorak ) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

           

 1. Rasprava o raspisivanju Natječaja za  dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

2.   Razno.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u suradnji s Prehrambeno biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na poticaj Ministarstva poljoprivrede provode projekt "Utjecaj kultivara i sezone uzgoja na kemijske parametre bučinog ulja". Planirano trajanje projekta je 2020.-2022.g. i sada se nalazi na početku druge godine istraživanja.

Molimo uzgajivače buča da dostave uzorke bučinih koštica uzgojenih ove godine koje će se koristiti za navedeni projekt, kako bi se moglo pouzdano razlikovati nepatvoreno i patvoreno bučino ulje na hrvatskom tržištu, i povećalo povjerenje potrošača u sam sustav kontrole.

Sam cilj projekta je utvrditi vrijednost sastava masnih kiselina i sterola u hrvatskim bučinim uljima, kako bi imali što bolju geografsku i sortnu distribuciju uzoraka.

Uzorci se mogu dostaviti na adresu Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić za proizvođače sa područja Općine Kloštar Ivanić do 06.10.2021.g., po uzorku je potrebno dostaviti 500g bučinih koštica, te je potrebno označiti uzorak s osnovnim podacima o proizvođaču, sorti i području uzgoja.

Uzorke možete dostaviti i direktno na Prehrambeno biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Kabinet za tehnološko projektiranje, izv.prof.dr.sc. Sandra Balbino.

Rezultati analiza (SMK, PB, sastav masnih kiselina i sterola) će biti poslani svakom proizvođaču za uzorke koje je dostavio.

Zbog oštećenja cjevovoda privremeno će bez vode ostati potrošači na području Kloštar Ivanića:

 • Ul Kralja Tomislava i sve pripadajuće ulice

Predviđeno trajanje popravka do 14 h.

Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje koje organizira Udruga nadbiskup Josip Juraj Posilović, u organizaciji s LAG-om Moslavina, na temu Pesticidi, klimatske promjene i zaštita okoliša. Predavanje će se održati u utorak, 28. rujna 2021. godine, u Maloj sali POU Ivanić-Grad, s početkom u 18 sati.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 23.09.2021. godine (četvrtak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

 

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat   
 2. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA       ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktor g. Dražen Hlad

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

 1. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj - kolovoz 2021. godine i donošenje Zaključka.

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić na projekt rekonstrukcije vatrogasnog doma Kloštar Ivanić, unutar Mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić:
 1. Odbor za financije i proračun
 2. Socijalno vijeće
 3. Odbor za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova,
 4. Fond za poljoprivredu
 5. Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija
 6. Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH I drugih država
 7. Odbor za branitelje
 8. Odbor za kulturu i turizam

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

 1. Razno
 

Prvi digitalni Popis stanovništva provest će se u dvije faze i na dva načina, a građani će moći sami izabrati način popisivanja.

Prva faza samopopisivanja kroz sustav e-Građani trajat će od 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja kada popisivači izlaze na teren trajat će od 27. rujna do 17. listopada.

Pozivamo sve građane da se samostalno popišu u prvoj fazi samopopisivanja kroz sustav e-Građani. U tom periodu imat će priliku samostalno popisati sebe  i sve članove svoga kućanstva kad njima to najviše odgovara.

Dovoljan je jedan član kućanstva s vjerodajnicom kako bi popisao svoje kućanstvo i sve njegove članove.

Nakon ispunjavanja popisnog upitnika i uspješnog zaključavanja i slanja e-popisnice ispitanik će dobiti jedinstvenu kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje e-popisnice, koja je dokaz uspješno provedenog samopopisivanja.

Kontrolnu šifru treba zapisati na papir, poslikati ili isprintati i sačuvati do druge faze Popisa (terenskog popisivanja) kako bi ispitanik kontrolnu šifru dao popisivaču zbog kontrole obuhvata popisivanja.

Možete popisati svoje starije bližnje (roditelje, baku i djeda ili nekog drugog) koji žive u drugom  kućanstvu s njihovom vjerodajnicom. Pravilo kod e-popisivanja jest da se s jednom vjerodajnicom popisuje jedno kućanstvo.

Popis stanovništva temelji se na izjavi. Prema Zakonu o službenoj statistici svi podaci prikupljeni u popisu stanovništva tajni su i upotrebljavat će se isključivo u statističke svrhe, drugim riječima, Popis stanovništva nije osnova za ostvarivanje bilo kakvih prava ili obveza.

U prvoj fazi popisivanja, od 13. do 26. rujna 2021., građani će kroz elektronički sustav e-Građani moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva!

Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina. U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani. U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

Kako bi izbjegli fizički kontakt, građani mogu iskoristiti  mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva.

Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.


STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!

Sada već tradicionalno 9. biskupijsko hodočašće održava se svake godine prve subote u mjesecu rujnu u Kloštru Ivaniću.

Ove godine okupljanje i polaganje vijenaca je u subotu, 4. rujna u 10:30 sati u Parku branitelja u Kloštru Ivaniću. Nakon toga je svećana Sveta Misa koju predvodi naš biskup Vlado Košić a koja će biti u 11 sati u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Sudionici hodočašća su pozvani i na zajedništvo i blagovanje na Sportskom parku u Kloštru Ivaniću nakon Mise.

Stranica 14 od 157