Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 02. siječnja 2018.g. donijela je odluku o prihvatljivosti prijave na natječaj za Mjeru 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 204.-2020., i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključjući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" - provedba operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta".

Odlukom je utvrđen iznos potpore u iznosu od 2.265.975,00 kn. Potpora će se koristiti za rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska u naselju Čemernica Lonjska.

Općina Kloštar Ivanić će dana 08.01.2018. godine (PONEDJELJAK) u 16,00 sati za potencijalne prijavitelje na Javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Kloštar Ivanić ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Savjet mladih Zagrebačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Zagrebačke županije s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području županije. Trinaest članova Savjeta mladih te trinaest zamjenskih članova, bira Županijska skupština Zagrebačke županije na mandat od tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih, a svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji mogu predložiti samo jednog kandidata za člana te jednog kandidata za njegovog zamjenika.

Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem ili boravištem na području Zagrebačke županije, u dobi od 15 do navršenih 30 godina života.

Tekst javnog poziva i prijavnica nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije ovdje te na web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije ovdje. Važno je da propisana prijavnica bude ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kandidature s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zagrebačke županije“.

Ivakop je i ove godine organiziraoi akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca te se stoga mole korisnici da svoja božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera).

Prikupljat će se i odvoziti sa sljedećim planom odvožnje:

Općina Kloštar Ivanić……. 08. siječnja 2018.
Ivanić Grad…………………. 09. i 10. siječnja 2018.
Općina Križ…………………. 11. siječnja 2018.

Prikupljena božićna drvca odvoziti će se na farmu obitelji Ciganović, gdje će se koristiti u ishrani magaraca, i na taj način izbjeći odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje.

Općina Kloštar Ivanić osigurala je već tradicionalno zadnjih 20 godina povodom Božićnih blagdana "Božićne poklone" koje će načelnik Općine Kloštar Ivanić podijeliti djeci članova HVIDRA Općine Kloštar Ivanić.

Božićni pokloni dijeliti će se 27.12.2017.g. u 13:30 u vijećnici Općine Kloštar Ivanić na adresi Školska 22, Kloštar Ivanić.

Dragi mještani,

Pred nama je najljepši kršćanski blagdan, čija se sveta poruka ogleda u slavlju radosne vijesti, u skromnom veselju, u pomirenju i obiteljskom okupljanju.

Božić je dan kada iskazujemo ljubav prema bližnjima, iskrenu brigu za potrebite i solidarnost prema slabijima. To je dan kada smo ispunjeni veseljem, toplinom, posebnom dragošću i nadom u bolje sutra. Neka tu radost Božićni dani unesu u svaki dom i svaku obitelj i neka ona ispuni sva srca i neka nas svjetlo Božića osvijetli i podari radost zajedničkog života, mira, sreće i blagostanja.

 

Sretan Vam Božić!

U Novoj 2018. godini  dragi mještani Općine Kloštar Ivanić budite naša podrška, povjerenje i, neka naša suradnja bude uzajamna, jer samo  tako možemo pridonijeti boljitku življenja i ukupnog razvoja i napretka našeg mjesta.   

Želim svima nama dovoljno strpljenja i snage kako bismo lakše prebrodili sve životne prepreke  koje su pred nama. I neka nam svima bude nadahnuće da se iskreno založimo za dostojanstvo svakog pojedinca.

 

SRETNA I USPJEŠNA NOVA 2018. GODINA 

Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih zahtjeva za potporu u okviru Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., donijela je odluku o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj, zaključen 23. prosinca 2016. godine.   

Podsjetimo, na spomenuti natječaj pristiglo je 263 prijava odnosno zahtjeva za potporu, a ukupna vrijednost zatražene potpore premašuje iznos od 819 milijuna kuna.

Navedenom odlukom povećavaju se raspoloživa sredstva potpore u Operaciji 7.2.2. sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna, te visokokvalitetni projekti dobivaju mogućnost za financiranje. 

Očekuje se sufinanciranje 214 projekata izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u svim dijelovima Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Općinskog načelnika Željka Filipovića, na 5. sjednici održanoj 12.12.2017. donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Općine Kloštar Ivanić za školsku /akademsku godinu 2017.2018.

Svečano su potpisani ugovori o stipendiranju dana 20.12. 2017. godine u vijećnici Općine Kloštar Ivanić. Načelnik Željko Filipović stipendistima je zaželio sreću u životu i radu te  uspješno školovanje  

Po provedenom postupku temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Kloštar Ivanić, školske/akademske godine 2017./2018., ukupno je dodijeljeno 25 stipendija i to 15  učenicima srednjih škola u  iznosu od 450,00 kn mjesečno  i 10 stipendija u iznosu 750,00 kn.  za studente. Ovakva  Odluka  Općine Kloštar Ivanić je dokaz o brizi o onima kojima je pomoć potrebna, a isto tako i o onima koji tu pomoć zaslužuju svojim radom i izvrsnim uspjehom u školovanju. 

 

Obaviještavaju se učenici i studenti kojima su dodijeljenje stipendije za 2017/2018.g. da će svečano potpisivanje ugovora biti u srijedu 20.12.2017.g.u vijećnici Općine Kloštar Ivanić u 11:00 sati, na adresi Školska 22, Kloštar Ivanić.

Umirovljenicima koji imaju prebivalište na području općine Kloštar Ivanić i primaju  mirovinu  u iznosu do 2.000,00 kn –uključivo sva  mirovinska primanja navedena  na odresku o isplati mirovine), isplaćivati će se božićnica u iznosu 100,00 kn.

 

Nezaposlenim osobama koje imaju prebivalište na području općine Kloštar Ivanić, koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Ivanić-Grad do 25. studenog 2017. godine i koje nisu primatelji novčane naknade isplaćivati će se božićnica u iznosu 100,00 kn.

 

         Božićnice će se isplaćivati još danas 18.12. (ponedjeljak)  od 11:00 do 14:00 sati  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22., I. kat, soba 7.

         Molimo sve da se pridržavaju navedenog vremena jer van navedenog vremena isplata neće biti moguća. 

 

Umirovljenici su obvezni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine iz prethodnog mjeseca, te će potpisati izjavu da je to jedini redoviti izvor prihoda.

 

Nezaposlene osobe obvezne su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Ivanić-Grad. 

Stranica 10 od 99