1. MANDATNA KOMISIJA

1. Ivan Novak – predsjednik

2. Krešimir Bunjevac – član

3. Nenad Kukec – član

2. KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA I IMENOVANJE ČLANOVA

1. Danijela Bardić – predsjednica

2. Josip Tučkorić – član

3. Mario Haludek – član

3. ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA:

1. Dražen Božić  - predsjednik,

2. Ivan Novak – član,

3. Krešimir Bunjevac – član.

4. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN:

1. Danijela Bardić – predsjednica

2. Dragan Vuković – član

3. Željka Rukavina – članica

4. Anita Sušac – članica

5. Matija Šepec - član

5. SOCIJALNO VIJEĆE

 

6 . ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU DJELATNOST

 

7. FOND ZA POLJOPRIVREDU

 

8. ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

 

9. ODBOR ZA PODUZETNIŠTVO

 

10. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

 

11. KOMISIJA ZA PROMET I IMENOVANJE ULICA I TRGOVA

 

12. POVJERENSTVO ZA RASPOLAGANJE DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

 

13. KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA

 

14. KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

15. KOMISIJA ZA POPIS BIRAČA

 

16. KOMISIJA ZA PRITUŽBE I ŽALBE

 

17. ODBOR ZA MLADE

 

18. ODBOR ZA MEĐUOPĆINSKU SURADNJU

 

19. ODBOR ZA BRANITELJE

 

20. ODBOR ZA TURIZAM I KULTURU

 

21. ODBOR ZA SPORT