Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

 

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Kloštar Ivanić n/r Marija Kušar, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, ili na e-mail: [email protected] .

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Obrazac. .pdf