PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA:

  Sanela Đura, mag.iur.
tel: 01 / 2823 104
email: [email protected]

 

VIŠI REFERENT ZAPRAVNE POSLOVE:

  Mateja Šviglin
tel: 01 / 2892 475
email:  [email protected]

KOMUNALNI REDAR:

  Marija Kušar
tel: 01 / 2823 140
email:  [email protected]

REFERENT ZA POSLOVE SAMOUPRAVE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE:

  Lidija Zubatović
tel: 01 / 2892 341
email:  [email protected]

RAČUNOVODSTVENI REFERENT: 

  Vlatkica šilipetar
tel: 01 / 2823 109
email:  [email protected]

REFERENT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO:

  Dejan Dokmanić
tel: 01 / 2345 775
email: [email protected]

REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I PRAĆENJE NABAVE: 

  Katarina Salopek
tel: 01 / 2823 109
email: [email protected]

REFERENT ZA OBRAČUN NAKNADA I DOPRINOSA:

  Lorena Cepetić
tel: 01 / 2892 407
email: [email protected]