1. Otvara se postupak savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2023.-2030.g.

2. Savjetovanje s javnošću trajat će od 02. travnja do 03. svibnja 2024. godine. 

3. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije, udruge, odnosno cjelokupna javnost da u postupku savjetovanja o Nacrtu Plana razvoja dostave prijedloge i primjedbe.

4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani na Obrascu za sudjelovanje s imenom i prezimenom podnositelja i u roku dostavljeni na mail: [email protected]

5. Jedinstveni upravni odjel će u skladu s dostavljenim primjedbama i sugestijama sa savjetovanja napraviti analizu, pripremiti i dostaviti Izvještaj o provedenoj raspravi, objaviti ga do 20. svibnja 2024. godine.

6. Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu za 2024. godinu.

Nacrt sa pripadajućom dokumentacijom .zip

Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .zip

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19), a u svezi s Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije br. 10/23) objavljuje se

 

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu .PDF

ODLUKA O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ .pdf

Odluke načelnika 01.01.2023. - 30.06.2023.

1. dio .pdf

2. dio .pdf

3. dio .pdf

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu .pdf

ODLUKA O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENU DIJECU NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ OD 02.01.2023.

.pdf

Stranica 1 od 5