• OBAVIJEST - Gradsko izborno povjerenstvo Ivanić-Grad organizira pasivno dežurstvo
  Obavještavamo vas kako Gradsko izborno povjerenstvo Ivanić-Grad dana 15.06.2021. godine organizira pasivno dežurstvo. Za sve upite ili obavijesti molimo vas kontaktirati jedan od sljedećih brojeva ili upit proslijediti na službenu mail adresu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ivanić-Grada: gip.ivanic-grad@izbori.hr :   1.) Jasna Grgurić, predsjednica      kontakt: 091/2889-350  2.) Tihana Vuković Počuč,      kontakt: 091/2831-334 3.) Vlatka Fresl Tomašević,     ...

 • JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6., 15. i 30. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13),...

 • IZBORI 2021. - OBAVIJEST - Gradsko izborno povjerenstvo Ivanić-Grad organizira pasivno dežurstvo
  Dana 08.05.2021. ( subota ) ističe rok izbornim sudionicima za dostavu financijskih izvješća sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ( NN 29/19, 98/19 ). Gradsko izborno povjerenstvo Ivanić-Grad organizira dana 08.05.2021. ( subota ) u periodu od 8,00 do 16,00 h pasivno dežurstvo. Kontakt osoba: Stela Tudor: tel: 098/599-317, e-mail adresa: gip.ivanic-grad@izbori.hr.  

 • OBAVIJEST o larvicidnoj i adulticidnoj dezinsekciji komaraca na području Grada Ivanić-Grada (1)
  Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticivno tretiranje komaraca u Ivanić Gradu sa prigradskim naseljima dana 05. svibnja 2021. s početkom od 19:00 sati. Tretiranje će se provoditi sa zemlje izlaganjem granula, te sa aparatima mobil-star, swinfog  aparatima i ručnim te motornim prskalicama, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi  permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u...

 • RJEŠENJE o imenovanju biračkog odbora na području Grada Ivanić-Grada

 • RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području Grada Ivanić-Grada

 • Održana “Radionica poticanje ženskog poduzetništva ulaganjem u digitalno oglašavanje putem društvenih mreža”
  Razvojna agencija Grada Ivanić-Grada IGRA održala je online edukaciju s ciljem promicanja ženskog poduzetništva ulaganjem u digitalno oglašavanje putem društvenih mreža s naglasnom na društvene mreže Facebook i Instagram. Organizacija radionice sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog Fonda za regionalni razvoj kroz projekt “Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”. Radionica je održana dana 03. svibnja 2021. posredstvom digitalne platforme Zoom, a bila je namijenjena poduzetnicama i...

 • Društveni dom u Deanovcu dobiva novu fasadu
  Na Društvenom domu u Deanovcu započeli su radovi na obnovi fasade sa novim fasadnim sustavom stiropora debljine 10 cm. Zidarski će se obraditi oštećenja fasade, otvori prozora te po završetku radova prozorske klupčice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 197.000 kuna, dok će Zagrebačka županija sufinancirati iznos od 100.000 kuna.

 • Završili radovi na obnovi dvorane Srednje škole Ivan Švear
  Nakon obilaska gradilišta nove dvorane u Graberju Ivanićkom, župan Stjepan Kožić i gradonačelnik Ivanić-Grada, obišli su i dvoranu Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu u kojoj su završeni radovi na postavljanju novog dvoranskog parketa, novog sustava grijanja i hlađenja te su obnovljene dvoranske tribine. Investiciju vrijednu 2,9 milijuna kuna u cijelosti je financirala Zagrebačka županija. -Ovime smo završili i treću fazu obnove ove dvorane kojoj smo nakon novog krova, vanjske stolarije i svlačionica, osigurali i novi sportski pod i tribine s čime ulaganja u ovu dvoranu...

 • U Graberju Ivanićkom započela izgradnja školske sportske dvorane
  Ukupna vrijednost investicije na Osnovnoj školi Josipa Badalića iznosi 12 milijuna kuna, a financiraju je Zagrebačka županija i Grad Ivanić-Grad u omjerima 50:50 U Graberju Ivanićkom započela je izgradnja nove sportske dvorane Osnovne škole Josipa Badalića. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12 milijuna kuna, a financiraju je Zagrebačka županija i Grad Ivanić-Grad u omjerima 50:50. Gradilište je tim povodom posjetio i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić koji je pritom izrazio sigurnost da su djeca, nastavnici, ali i svi žitelji Graberja Ivanićkog izuzetno sretni...