• Konačni rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu.
  Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 3.8.2021.g. Zaključke kojima je utvrđena Konačna raspodjela sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro prijavljene na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu: Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.g.-Pozicija R0240-sportske manifestacije od interesa za...

 • Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
  REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD IVANIĆ-GRAD GRADONAČELNIK KLASA: 372-03/21-01/5 URBROJ: 238/10-02-01-01/2-21-2 Ivanić-Grad, 21. srpnja 2021. godine      Na temelju članaka 12. do članka 17. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 03/19), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21), i Odluke Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup (KLASA: 022-05/21-01/79 URBROJ:...

 • Javni natječaj za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
  REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD IVANIĆ-GRAD GRADONAČELNIK KLASA: 112-01/21-01/1 URBROJ: 238/10-02-01-03/2-21-1 Ivanić-Grad, 01. srpnja 2021. Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje   JAVNI NATJEČAJ   za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu,...

 • JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu
  REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD IVANIĆ-GRAD UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU KLASA: 112-01/21-01/2 URBROJ: 238/10-02-01-03/2-21-1 Ivanić-Grad, 02. srpnja 2021.   Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada...

 • SAZIV 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
  Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada ( Službeni glasnik, broj 02/2021 )   S A Z I V A M 2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA   Sjednica će se održati dana 13. srpnja 2021. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad. Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 07....

 • Nastavak radova u Naftaplinskoj ulici u Ivanić-Grad
  Završna faza rekonstrukcije Naftaplinske ulice odvija se postavljanjem prvog sloja asfalta. Zahvaljujemo građanima na strpljenju, još slijedi zadnja faza rekonstrukcije te nakon toga postavljanje završnog sloja asfalta.

 • Petrovo u Ivaniću!
  Na misi u povodu slavlja zaštitnika naše župe i našeg Grada - sv. Petra, apostola koju je predvodio fra Zvonimir Križanović, s našim građanima bili i gradonačelnik Javor Bojan Leš te zamjenik Tomislav Cuvaj.

 • Krećemo na misiju upogonjavanja Ivanić-Grada čistom energijom iz sunca
  Krećemo na misiju upogonjavanja Ivanić-Grada čistom energijom iz sunca, što će doprinijeti značajnim uštedama na mjesečnom računu za struju građana, smanjenu ugljičnih emisija i održivom razvoju grada! SUFINANCIRANJE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SUNČANE ELEKTRANE Grad Ivanić-Grad i Zelena energetska zadruga pozivaju sve građane i građanke Ivanić-Grada da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Uspješno ocijenjene prijave ostvarit...

 • Ivanić-Gradu petica za transparentnost
  Institut za javne financije predstavio je u ponedjeljak rezultate sedmog ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti jedinica lokalne samouprave koji pokazuju daljnji napredak i trend rasta transparentnosti. Nakon prošlogodišnje zajedničke prosječne ocjene 4,1 (godinu ranije ocjena je bila 3,9), gradovi, općine i županije ove su godine dobili prosječnu ocjenu 4,5 od mogućih 5. Gradovi su, pak, nakon prošlogodišnje ocjene 4,5 (godinu ranije je bilo 4,3) zaslužili ocjenu 4,7, a broj odlikaša je sa prošlogodišnjih 87 (godinu ranije bilo ih je 65) narastao na 99. ‘Sve županije...

 • Energetski obnovljena zgrada OŠ Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu
  Završene radove na 15,2 milijuna kuna vrijednoj energetskoj obnovi Osnovne škole Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu obišao je danas župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Ugovorena sredstva za obnovu u iznosu od 4,8 milijuna kuna, osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je Zagrebačka županija, osnivač škole, osigurala 10,4 milijuna kuna. Nakon obnove škola može računati na godišnju uštedu od 118.000 kuna na računu za grijanje, što je ušteda od čak 70% u odnosu na prijašnje stanje. Godišnja ušteda primarne energije iznosit će 74%, dok će se emisija štetnih...