• Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
  REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD IVANIĆ-GRAD UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU KLASA: 320-01/22-03/2 URBROJ: 238-10-04-03/2-22-6 Ivanić-Grad, 8. kolovoza 2022.godine   Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini (KLASA: 024-05/22-11/69;  URBROJ: 238-10-04-03/2-22-1 od 30. lipnja 2022.) Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje,...

 • Čestitka gradonačelnika povodom Dana Pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja
  Sa zahvalnošću i ponosom sjećamo se danas svih hrabrih hrvatskih branitelja, njihove žrtve i velebnih pobjeda zahvaljujući kojima danas živimo u slobodi i miru. Naša Domovina kao punopravna članica EU i NATO danas stoji uz bok velikim europskim i svjetskim silama braneći svjetski mir. Zahvalni na svemu što su naši preci i hrabri ljudi kroz hrvatsku povijest činili da bi Hrvatska bila samostalna i demokratska država, s ponosom gledamo kako to zajedništvo i cjelovitost teritorija simboliziraju tri simbola - Vodotoranj u Vukovaru, koji predstavlja prošlost i...

 • Planinarska kuća u Graberskom brdu dobila novi skladišni prostor
  Društvo prijatelja prirode na lokaciji planinarske kuće u Graberskom brdu dobiva novi pomoćni objekt za prostor skladišta. Sa novim kontejnerskim objektom od 15 m2 oslobodio bi se postojeći prostor planinarske kuće koja se koristi za aktivnosti društva. Uz pomoć i suradnju poduzeća STSI, kontejner je postavljen na lokaciju iza planinarske kuće, koja je bila dosta zahtjevna za montažu.  

 • Održana radionica o provedbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
  U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije te u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, jučer je u maloj dvorani POU u Ivanić-Gradu održana radionica na temu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 57/22). Radionica je predviđena za sve gradonačelnike i načelnike u Zagrebačkoj županiji. Nakon što je sve prisutne pozdravio gradonačelnik Javor Bojan Leš, radionicu je otvorio Josip Kraljičković, pročelnik odjela za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke...

 • Novi povišeni pješački prijelaz u Ulici kralja Tomislava (1)
  U tijeku je izvođenje radova na novom povišenom pješačkom prijelazu koji će pješacima i biciklistima omogućiti sigurniji prijelaz između dva kraka gradske šetnice.

 • DVD Deanovec koji je na Vatrogasnoj olimpijadi u Celju, osvojio sedmo mjesto (1)
  Čestitamo našem DVD Deanovec koji je na Vatrogasnoj olimpijadi u Celju, osvojio sedmo mjesto. U nastupu muške A ekipe, u konkurenciji od 60 DVD-a, naši dečki su i ovaj put pokazali zavidnu spremnost, zajedništvo i organiziranost tima. Kako u trenucima obrane života naših sumještana i imovine od požara i drugih nepogoda, tako i na ovakvim natjecanjima vatrogasnih zajednica, njihov entuzijazam i predanost poslu koji rade i vole zaslužuju naše najveće poštovanje. Bravo dečki!

 • Nogometno igralište s prirodnom travom na Zelenjaku dobiva automatsko zalijevanje terena
  Nogometno igralište s prirodnom travom na Zelenjaku dobiva automatsko zalijevanje terena. Trenutno su u fazi instalaterski radovi na postavi cjevovoda i raspršivača vode, nakon čega se radi automatika navodnjavanja. Novim sustavom navodnjavanja dobiti će se velika ušteda potrošnje vode, kvalitetniji sustav navodnjavanja s čime će se povećati i kvaliteta samog nogometnog terena.  Završetak radova očekuje se do kraja sljedećeg tjedna, a odmah nakon radova može se nastaviti sa sportskim aktivnostima.   

 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za pružatelje elektroničkih publikacija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21,04/22), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava elektroničkim medijima, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 27. srpnja 2022. godine sljedeći   ZAKLJUČAK ...

 • IZVJEŠĆE o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjene i dopune Urbanističkog Plana Uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

 • Ažurirani JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada - Prerovec i Breška Zelina
  KLASA: 940-01/22-01/14 URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1 Ivanić-Grad, 2. lipnja 2022.    Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 6., 15. i 30....