• Pozivamo vas na izobrazbu mladih poljoprivrednika
  Mladi poljoprivrednici koji već jesu ili će podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu za 2024. godine imaju pravo na povećanje osnovnog iznosa potpore u iznosu od cca 80,00 EUR po ha, uz obvezu pohađanja edukacije namijenjene mladim poljoprivrednicima u trajanju od 6 sati  i još 6 sati drugog tečaja po svom izboru. Tvrtka ABECEDA AGRO d.o.o. je jedan od ovlaštenih predavača koji su sklopili Ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i dana 27. veljače 2024. godine održat će u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom tečaj za izobrazbu mladih...

 • OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
  KLASA:  112-03/24-01/1 URBROJ: 238-10-03/1-24-1 Ivanić-Grad, 22. veljače 2024. Na temelju članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada raspisuje                                                                                                                   O G L A S

 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu javne površine u zakup radi postave kioska
  KLASA: 940-01/24-01/3 URBROJ: 238-10-03-03/3-24-1 Ivanić-Grad, 19. veljače 2024.  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) u svezi članka 101. stavka 3. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13,...

 • Održan zajednički sastanak djelatnika u kulturi i turizmu
  Danas je održan zajednički sastanak djelatnika u kulturi i turizmu ( Muzej Ivanić-Grada , ...

 • Zatvaranje Ulice Josipa Badelića za sav promet zbog izvođenja radova na aglomeraciji
  Nastavljaju se radovi na izvođenju aglomeracije na području Grada Ivanić-Grada, sukladno tome obavještavamo građane da su Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije donijele Odluku o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 3125 ( Graberje Ivanićko (Ž3124) - Deanovec (L31178)). Radovi se izvode u Ulici Josipa Badelića od kuč. br. 2A do kuč. br. 30, a Odluka o zatvaranju se izdaje do 29. ožujka 2024. godine. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova: križanje ŽC 3124 / ŽC 3125 - ŽC 3124 - Zagrebačka ulica-LC 31 178.

 • Gradonačelnik primio sisačkog biskupa mons. dr. Vladu Košića
  Sisački biskup Vlado Košić predvodio je u nedjelju, 18. veljače u Maloj dvorani POU Ivanić-Grad misu zahvalnicu za održane pučke misije u našoj župi. Od 11. veljače predvodili su ih salezijanci: don Damir Stojić, don Mihovil Kurkut, don David Leskovar i don Tomislav Lukač, a tijekom proteklog tjedna misionari su se uz župljane posebno susreli i sa župnim suradnicima, mladima, krizmanicima i prvopričesnicima te njihovim obiteljima. Nakon popričesne molitve biskupu je na 25. obljetnici biskupstva u ime svih župljana čestitao župnik Koretić, a zatim su ministranti izveli i kratki...

 • JAVNI NATJEČAJ za odabir upravitelja (operatera) Modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI)
  KLASA: 025-06/24-01/1 URBROJ: 238-10-03-03/3-24-1 Ivanić-Grad, 13. veljače 2024. Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o raspisivanju Javnoga natječaja za odabir upravitelja (operatera) Modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI) (KLASA: 024-05/24-11/22, URBROJ: 238-10-03-03/3-24-4, od 12. veljače 2024. godine) raspisuje se   JAVNI NATJEČAJ za odabir upravitelja (operatera) Modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora Ivanić-Grad...

 • SAZIV 25. sjednice Odbora za financije i proračun
  KLASA: 021-05/21-02/1 URBROJ: 238-10-03/1-24-198 Ivanić-Grad 19. veljače 2024. Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21 i 10/23), a na osnovu ukazane potrebe   S  A  Z  I  V  A  M 25. sjednicu Odbora za financije i proračun  koja će se održati dana 21. veljače 2024. godine...

 • SAZIV 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
  KLASA: 021-01/21-01/1 URBROJ: 238-10-03/1-24-27 Ivanić-Grad, 16. veljače 2024. Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021 i 10/2023)   S A Z I V A M 27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA   Sjednica će se održati dana 23. veljače 2024. godine s početkom u 16,30 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1,...

 • Održan inicijalni sastanak za projekt Smart Ivanić City za pametniji grad
  U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta (POU) Ivanić-Grad, danas je održan inicijalni sastanak koji označava novu fazu u digitalnoj transformaciji grada prema konceptu Pametnog grada. Ovaj ambiciozni projekt, nazvan SmartIvanićCity, usmjeren je na modernizaciju i unapređenje života građana kroz implementaciju naprednih tehnoloških rješenja. Sastanak je okupio predstavnike gradskih institucija, ustanova i trgovačkih društava, sve s jednim ciljem – integraciju i unapređenje usluga prema građanima i poduzetnicima Ivanić-Grada. Projekt SmartIvanićCity fokusira se na analizu...