općinski grbOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 2. sjednici održanoj dana 18.07.2013. g. donijelo Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

 

Poslovnikom se detaljnije uređuje:

  • način konstituiranja Općinskog vijeća, 
  • ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
  • ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
  • sastav i način rada radnih tijela,
  • postupak izbora i imenovanja,
  • način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
  • sazivanje, rad i tijek sjednice,
  • te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.
     

Poslovnik Općinskog vijeća (pdf-dokument)

Poslovnik je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije od 19.kolovoza 2013. br.24/13.

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine donijelo je Poslovničku odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf