Provedbeni program Općine Kloštar Ivanić za 2021.-2025.g. .pdf

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ za mandatno razdoblje 2021.-2025. za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30.lipnja 2022. godine .zip

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ za mandatno razdoblje 2021.-2025. za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31.prosinca 2022. godine .zip

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ za mandatno razdoblje 2021.-2025. za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31.prosinca 2023. godine .zip