Sastanak Komisije za izbor i imenovanja održati će se dana 08.12.2023. g. (petak) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu za razrješenje i imenovanje novog člana i predsjednika Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova i donošenje Zaključka, 
 2. Razno            

                                                                                                   

Sjednica Odbora za financije i proračun održati će se dana 04.12.2023. g.  (PONEDJELJAK) u 17:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. III. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,
 2. II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,
 3. II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2023. g.,
 4. II. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba u 2023. g.,
 5. II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar

Ivanić u 2023. g.,

 1. III. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. g.,   

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

 

 1. Programu građenja komunalne infrastrukture za 2024. g.,
 2. Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. g.,
 3. Programu javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2024. g.,
 4. Programu javnih potreba u sportu u 2024. g.,
 5. Programu javnih potreba u kulturi u 2024. g.,
 6. Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2024. g.,
 7. Programu socijalnih potreba u 2024. g.,

h)   Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2024. g.,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za

2024. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2025.-2026. godinu,

            j)    Programu korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog

                  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za

                  2024. godinu

 1. Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u

prostoru za 2024. godinu

 • Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

            m)  Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga i  donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj 

            zajednici Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini i donošenje Zaključka
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić te njegovim radnim tijelima i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i donošenje Zaključka,
 5. Razno.

 

Sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova održati će se dana 04.12.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:15 sat, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat. 

                                                  D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. g. i donošenje Zaključka,,
 5. Rasprava o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. g. i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. g. i donošenje Zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. g. i donošenje Zaključka,
 8. Rasprava o prijedlogu Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i donošenje Zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Odluke o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Kloštar Ivanić  i donošenje Zaključka,
 10. Razno                                                                 

Sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić će se održati dana  01.12.2023. godine (PETAK ) u 09:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica. 

DNEVNI  RED

 1. Rasprava o prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i donošenje Zaključka,
 3. Informacija o Planu vježbi za 2024. godinu Općine Kloštar Ivanić,
 4. Razno

Sastanak Fonda za poljoprivredu će se održati dana 01.12.2023. g. (PETAK) s početkom u 08:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2023.  g. i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2024. -2026. godina i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2024.  g. i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i donošenje Zaključka,
 5. Razno.

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 16.11.2023. ( četvrtak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

1.   Razmatranje prijava za dodjelu stipendija za šk. god. 2023./24., utvrđivanje prijedloga liste,

2.   Razno.

Sastanak Fonda za poljoprivredu će se održati dana 07.11.2023. g. (UTORAK) s početkom u 08:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o mjerama Program potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u narednom trogodišnjem razdoblju i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2024.  g. i donošenje Zaključka,
 3. Razno.

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija će se održati dana 02.11.2023. ( četvrtak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

 

 1. Razmatranje prijava za dodjelu stipendija za šk. god. 2023./24., utvrđivanje prijedloga liste,

2.   Razno.

Sjednica Odbora za financije i proračun će se održati dana 23.10.2023. g.  (PONEDJELJAK) u 16:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i   r e d :

 1. Rasprava o polugodišnjem izvještaju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić za “Sportski park Stjepan Novaković – rekonstrukcija atletske staze” i donošenje Zaključka

Razno.

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija će se održati dana 24.10.2023. ( utorak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

           

 1. Razmatranje prijava za dodjelu stipendija za šk. god. 2023./24., utvrđivanje prijedloga liste,

2.   Razno.

Stranica 1 od 20