Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 18.04.2018. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Saziv .pdf

Materijali .zip

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 15.03.2018. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća.

Za 7. sjednicu predlažem slijedeći

 D n e v n i  r e d :

 

 • Aktualni sat
 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „NABAVA, DOVOZ I UGRADNJA KAMENA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
  postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija i imenovanju članova,

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova i imenovanju članova,

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Odbora za poduzetništvo i imenovanju članova,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP®S RH i drugih država i imenovanju članova,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Komisije za pritužbe i žalbe,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Razno

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 Krešimir Bunjevac v.r.

Materijali .zip

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se  4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, koji će se održati dana 18.10.2017. g. (srijeda)  s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.  

.pdf

Audio zapis 3. sjednice Općinskog vijeća 07.09.2017.

Sjednicu možete preslušati ili preuzeti na linku.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Mandatne komisije koji će se održati dana 07.09.2017. g. (četvrtak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 04.09.2017. g. (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za izbor i imenovanja koji će se održati dana 05.09.2017. g. (UTORAK) s početkom u 08:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf    

Dana 12.06.2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. Ljubica Jurčević, voditeljica Službe za opću upravu temeljem Odluke Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji otvorila je i vodila konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

Nakon što je na konstituirajućoj sjednici utvrđen kvorum obzirom da su na istoj bili prisutni svi vijećnici (njih 15) pristupilo se izboru Mandatne komisije. Po provedenom izboru, Mandatna komisija podnijela je Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, te Izvješće o mirovanju mandata po sili zakona članovima Općinskog vijeća i ispunjavanju uvjeta za početak mandata zamjenika članova. Prisegu su položili sljedeći članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić: Damir Kašnar, Dragan Vuković, Danijela Bardić, Krešimir Bunjevac, Miljenko Majdek, Nenad Kukec, Mario Haludek, Ivan Novak, Josip Vrbat, Mislav Lukša, Jelena Lacković Žertuš, Božidar Balenović, Jozo Vuković, Josip Tučkorić i Dražen Božić.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabran je Krešimir Bunjevac, a za jednog potpredsjednika izabran je Dražen Božić. Drugog potpredsjednika izabrati će se na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.

Čestitamo svim izabranim vijećnicama i vijećnicima, te izabranim članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić!

Stranica 1 od 13