Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, koji će se održati dana 18.10.2017. g. (srijeda)  s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.  

.pdf

Audio zapis 3. sjednice Općinskog vijeća 07.09.2017.

Sjednicu možete preslušati ili preuzeti na linku.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Mandatne komisije koji će se održati dana 07.09.2017. g. (četvrtak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 04.09.2017. g. (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za izbor i imenovanja koji će se održati dana 05.09.2017. g. (UTORAK) s početkom u 08:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf    

Dana 12.06.2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. Ljubica Jurčević, voditeljica Službe za opću upravu temeljem Odluke Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji otvorila je i vodila konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

Nakon što je na konstituirajućoj sjednici utvrđen kvorum obzirom da su na istoj bili prisutni svi vijećnici (njih 15) pristupilo se izboru Mandatne komisije. Po provedenom izboru, Mandatna komisija podnijela je Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, te Izvješće o mirovanju mandata po sili zakona članovima Općinskog vijeća i ispunjavanju uvjeta za početak mandata zamjenika članova. Prisegu su položili sljedeći članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić: Damir Kašnar, Dragan Vuković, Danijela Bardić, Krešimir Bunjevac, Miljenko Majdek, Nenad Kukec, Mario Haludek, Ivan Novak, Josip Vrbat, Mislav Lukša, Jelena Lacković Žertuš, Božidar Balenović, Jozo Vuković, Josip Tučkorić i Dražen Božić.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabran je Krešimir Bunjevac, a za jednog potpredsjednika izabran je Dražen Božić. Drugog potpredsjednika izabrati će se na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.

Čestitamo svim izabranim vijećnicama i vijećnicima, te izabranim članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić!

Saziv konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koje će se održati dana 12. lipnja 2017.g., u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici, Općina Kloštar Ivanić, Školska 22. 

Saziv .pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100. i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13)saziva se  34. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Stranica 2 od 14