Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) te članka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 09.07.2015. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za financije i Proračun koji će se održati dana 02.07.2015. g. (četvrtak) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf

Na temelju članka 90. stavka 1., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1.  Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13 i 33/15) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 14.05.2015. godine donosi zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici.

.pdf

                               

Mandatna komisija izvješćuje da je ZDRAVKO LOJNA iz Kloštar Ivanića, II. Vinogradski odvojak 10 B, izabran s kandidacijske liste

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

sukladno odredbama članka 79. stavak 7. i stavak 10. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) i članka 35. stavak 6. i stavak 7. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13) dostavio pisanu obavijest predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 26.05.2015. godine donosi rješenje o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za branitelje, koji će se održati dana 13.05.2015. (SRIJEDA) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat., Školska 22. 

.pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) te članka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 14.05.2015. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Organizacijskog odbora izložbe konja autohtonih pasmina, koji će se održati dana 23.04.2015. godine (ČETVRTAK) s početkom u 13,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, І. kat., Školska 22.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, koji će se održati dana 22.04.2015.g.  (SRIJEDA) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat.,Školska 22.

.pdf

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 18.02.2015. godine s početkom u 16,10 sati u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat.

.pdf

Stranica 7 od 14