Sastanak Fonda za poljoprivredu će se održati dana 07.11.2023. g. (UTORAK) s početkom u 08:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o mjerama Program potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u narednom trogodišnjem razdoblju i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2024.  g. i donošenje Zaključka,
 3. Razno.

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija će se održati dana 02.11.2023. ( četvrtak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

 

 1. Razmatranje prijava za dodjelu stipendija za šk. god. 2023./24., utvrđivanje prijedloga liste,

2.   Razno.

Sjednica Odbora za financije i proračun će se održati dana 23.10.2023. g.  (PONEDJELJAK) u 16:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i   r e d :

 1. Rasprava o polugodišnjem izvještaju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić za “Sportski park Stjepan Novaković – rekonstrukcija atletske staze” i donošenje Zaključka

Razno.

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija će se održati dana 24.10.2023. ( utorak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

           

 1. Razmatranje prijava za dodjelu stipendija za šk. god. 2023./24., utvrđivanje prijedloga liste,

2.   Razno.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koja će se održati dana 26.10.2023. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 

1.   Aktualni sat

2.   Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić za vremenski period siječanj - kolovoz 2023. godine i donošenje Zaključka,

      Izvjestiteljica: načelnica Danijela Friganović

3.   Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktor g. Siniša Halaš

4.   Razmatranje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i donošenje Zaključka, Izvjestiteljica: ravnateljica Grozdana Jakovljević

5.   Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine,

      Izvjestitelj: općinski načelnik

6.   Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.  siječnja do 30. lipnja 2023. godine i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: općinski načelnik

7.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić za  „Sportski park Stjepan Novaković – rekonstrukcija atletske staze“,

 predlagatelj: općinski načelnik

8.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu,     

predlagatelj: općinski načelnik

9.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, predlagatelj: općinski načelnik

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici,

predlagatelj: općinski načelnik

11. Razno

                                                 

   Javnost rada Općinskog vijeća:

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

 

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.                                                                                

Sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost održati će se dana 19.10.2023. g. (ČETVRTAK) s početkom u 08:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

                                                             D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava i donošenje Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić,
 3. Razno

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 05.09.2023. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća.

D n e v n i  r e d :

1.   Aktualni sat

2.   Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti općinskog vijećnika Krešimira Bunjevac,

 Izvjestitelj: Mandatna komisija

3.   Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

4.   Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

5.   Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2022. godinu i  donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktor g. Siniša Halaš

6.   Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

7.   Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

8.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija

9.   Rasprava o prijedlogu i donošenje:

 1. II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

                 predlagatelj: općinski načelnik

 1. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2023. g.,

               predlagatelj: općinski načelnik

           d) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2023. g.,

               predlagatelj: općinski načelnik

           e) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi u 2023. g.,

         predlagatelj: općinski načelnik

     f)  II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. g.,   

          predlagatelj: općinski načelnik

10.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju novčane pomoći djeci školske dobi u  2023. godini,

  predlagatelj: općinski načelnik

11.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić,

 predlagatelj: Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić

12.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,

predlagatelj: Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić

13.  Razno

                                                                               

   Javnost rada Općinskog vijeća:

 

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.  

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija  održati će se dana 31.08.2023. ( četvrtak ) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

 

D n e v n i    r e d:

 

           

 1. Razmatranje prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Razno.

 

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 28.08.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 08:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2023.  g. i donošenje Zaključka,
 2. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 21.08.2023.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2023. godini i donošenje Zaključka;
 2. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, utvrđivanje prijedloga za isplatu;
 3. Razno. 

Stranica 3 od 21