Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf    

Dana 12.06.2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. Ljubica Jurčević, voditeljica Službe za opću upravu temeljem Odluke Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji otvorila je i vodila konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

Nakon što je na konstituirajućoj sjednici utvrđen kvorum obzirom da su na istoj bili prisutni svi vijećnici (njih 15) pristupilo se izboru Mandatne komisije. Po provedenom izboru, Mandatna komisija podnijela je Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, te Izvješće o mirovanju mandata po sili zakona članovima Općinskog vijeća i ispunjavanju uvjeta za početak mandata zamjenika članova. Prisegu su položili sljedeći članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić: Damir Kašnar, Dragan Vuković, Danijela Bardić, Krešimir Bunjevac, Miljenko Majdek, Nenad Kukec, Mario Haludek, Ivan Novak, Josip Vrbat, Mislav Lukša, Jelena Lacković Žertuš, Božidar Balenović, Jozo Vuković, Josip Tučkorić i Dražen Božić.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabran je Krešimir Bunjevac, a za jednog potpredsjednika izabran je Dražen Božić. Drugog potpredsjednika izabrati će se na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.

Čestitamo svim izabranim vijećnicama i vijećnicima, te izabranim članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić!

Saziv konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koje će se održati dana 12. lipnja 2017.g., u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici, Općina Kloštar Ivanić, Školska 22. 

Saziv .pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100. i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13)saziva se  34. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 03.11.2016. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 107. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća.

.pdf

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanića, zakazana za dan 20.09.2016. godine (UTORAK)  odgađa se za 22.09.2016. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat, obzirom da je točka 8. Dnevnog reda „Rasprava o stanju javnog reda i mira, komunalnog reda, te sigurnosti stanovnika Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka“ uvrštena u dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog jedne trećine vijećnika koji je pristigao 12.09.2016. godine u 15:57 sati te Vam materijale za navedenu točku dostavljamo naknadno uz napomenu da još jednom dostavljamo na CD-u i financijska izvješća za trgovačka društva IVAKOP d.o.o., IVAPLIN d.o.o., VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.  kao i za OBITELJSKI RADIO IVANIĆ.     

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13  saziva se 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 20.09.2016. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat. Sukladno članku 107. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća.

.pdf

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za financije i proračun koji će se održati dana 11.07.2016. g.(PONEDJELJAK) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22., I. kat., vijećnica.

.pdf

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) te članka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 14.07.2016. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 107. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 27. sjednice, 28. (zajedničke) sjednice i 29. sjednice Općinskog vijeća.

.pdf

 

Stranica 10 od 21