Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 19.10.2022. godine (srijeda), s početkom u 16,30 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća.

                                                          D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine i donošenje Zaključka,

     Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Proljeće,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine,

     Izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje:
 1. I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

                 predlagatelj: općinski načelnik

           c) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u

               2022. g.,

               predlagatelj: općinski načelnik

           d) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2022. g.,

               predlagatelj: općinski načelnik

           e) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,

         predlagatelj: općinski načelnik

           f) I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.

                g.,

          predlagatelj: općinski načelnik

     g)  I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i    

          projekcije za 2023. i 2024. g.,   

          predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za parcelaciju zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić radi prodaje,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ščapovec i njegovu prenamjenu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o  I. izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje finaciranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 11.10.2022. g.  (UTORAK) u 17:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i   r e d :

 1. Rasprava o polugodišnjem izvještaju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine i donošenje Zaključka,
 4.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,
 2. I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,
 3. I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i

obrazovanju u 2022. g.,

           e) I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba u 2022. g.,

           f) I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,

     g) I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. g.,

     h) I. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i   

          projekcije za 2023. i 2024. g.,   

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d. i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanu teksta javnog natječaja za prodaju i donošenja Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za parcelaciju zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić radi prodaje i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ščapovec i njegovu prenamjenu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o I. Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje finaciranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati dana 11.10.2022. g. (UTORAK) s početkom u 15:15 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat. 

D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanu teksta javnog natječaja za prodaju i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za parcelaciju zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić radi prodaje i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ščapovec i njegovu prenamjenu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i donošenje Zaključka,
 7. Razno.

Sastanak Socijalnog vijeća održati će se dana 05.10.2022.g. (SRIJEDA) s početkom u 15:30
sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija održati će se dana 03.10.2022. (ponedjeljak ) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 9.sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 07.09.2022. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća.

                                                          D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Utvrđivanje činjenice o podnošenju ostavke na dužnost predsjednika Općinskog vijeća

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika  i verifikaciji novog vijećnika te donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: Mandatna komisija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA       ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktor g. Siniša Halaš

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

 1. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije  za izbor i imenovanja koji će se održati dana 09.06.2022. g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 09.06.2022. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Rasprava o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: ravnateljica DV

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju jedanaeste  odgojne skupine redovnog programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine,

     izvjestitelj: općinski načelnik 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2021. g.,

     Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja

 1. Razno

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 06.06.2022. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 23.05.2022. g.  (PONEDJELJAK) u 16:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Stranica 6 od 21